HISTORIA


KIEDYŚ

GALERIA ZDJĘĆ


Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) jest placówką Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie, która została powołana do istnienia z inicjatywy rodziców w październiku 1998 roku. CZYTAJ DALEJ


DZIŚ

GALERIA ZDJĘĆ


OREW jako ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy (wg nazewnictwa zgodnego z rodzajami placówek), umożliwia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację: CZYTAJ DALEJ