DOKUMENTY PLACÓWKI


STATUT OREW
REGULAMIN OREW
WEWNĄTRZOŚRODKOWE ZASADY OCENIANIA
MISJA I KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI
PROGRAM WYCHOWAWCZY
PROGRAM PROFILAKTYKI
REGULAMIN ŚWIETLICY OREW
REJESTR ZBIORÓW DANYCH