DOKUMENTY SZKOŁY


STATUT NSPdP
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA
MISJA I KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI
PROGRAM WYCHOWAWCZY
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
REJESTR ZBIORÓW DANYCH